Od nowa

DAROWIZNA

Szanowni Państwo, zachęcamy do wpłat darowizn na cele statutowe fundacji.

Fundacja walki z wykluczeniem finansowym i pomocy dłużnikom OD NOWA
Adres: ul. Zygmunta Słomińskiego 15/8, 00-195
Bank: Santander Bank Polska S.A.
Nr konta: 72 1090 1753 0000 0001 4482 8624
Z dopiskiem: Darowizna na cele statutowe fundacji

Dziękujemy za przekazanie darowizny!