Od nowa

RADA I ZARZĄD FUNDACJI

Zarząd Fundacji 

Magdalena Agnieszka Mikulewicz – Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing. W 2005 roku ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Od 2003 roku związana ze sprzedażą i marketingiem. Od 2005 roku aktywnie planowała, organizowała i koordynowała eventy, wystawy branżowe i targi. Od 2010 roku prowadziła liczne działania marketingowe związane z kampaniami promocyjnymi i reklamą. Ponad 10 lat związana z firmą Diversey Polska Sp. z o.o. od 2014 roku obejmuje stanowisko Portfolio Manager East Area. Kompleksowo zarządza produktami w krajach: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia. Odpowiedzialna za wprowadzanie nowych produktów na rynki oraz udoskonalanie istniejących i pozycjonowanie ich na rynku. Od lat opracowuje plany i strategie rozwoju. Zarządza polityką cenową oraz aktywnie poszukuje możliwości zwiększenia sprzedaży. Od 2018 obejmuje stanowisko Prezesa Zarządu w Kancelarii Restrukturyzacje i Upadłości Sp. z o.o. Tworzy zespół profesjonalistów, których celem jest skuteczna pomoc ludziom, którzy w skutek zbiegu niefortunnych zdarzeń znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Rada Fundacji

Wojciech Iwaniuk – Studiował politologię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2007 r. związany z rynkiem kapitałowym. Początkowo jako dziennikarz Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej oraz Gazety Giełdy Parkiet. Od 2010 r. kieruje pracami agencji relacji inwestorskich InnerValue, która specjalizuje się w tworzeniu strategii komunikacji na rynku kapitałowym oraz doradztwie strategicznym dla innowacyjnych firm. Współpracował z kilkudziesięcioma spółkami z warszawskiej Giełdy. W przeszłości odpowiadał za strategię komunikacji m.in. takich spółek jak CD Projekt Red czy Energa. Nadzorował między innymi nagrodzoną Złotym Spinaczem 2014 kampanię komunikacji oferty pierwotnej akcji spółki LiveChat Software S.A. oraz nagrodzoną Złotym Spinaczem 2015 kampanię komunikacji SPO Selvita S.A. Zasiadał w wielu radach nadzorczych, obecnie jest członkiem m.in. rady nadzorczej spółki Play2Chill z Grupy PlayWay oraz notowanej na rynku NewConnect spółki Klabater S.A.

Mateusz Wcześniak – Jeden z założycieli oraz Prezes Zarządu spółki Movie Games S.A. Ma za sobą studia na kierunkach zarządzania na SGH oraz socjologii na SGGW. Jest członkiem zarządu lub Rady Nadzorczej wielu spółek, w tym z branży gamingowej, m.in. Drago Entertainment Sp. z o.o., Bored Games S.A., MD Games S.A.

Bożena Artemjew – Prezes Zarządu Horizon Medical Center (dawniej Kliniki Medycyna Urody). Wykształcenie wyższe. Uniwersytet Łódzki, Wydział Psychologii – specjalizacja: psychologia społeczna oraz psychologia kliniczna dorosłego. Dyplom magisterski w roku 1983. Liczne praktyki i staże, szkolenia w zakresie prowadzenia terapii, zarówno indywidualnej jak i grupowej. Samodzielne prowadzenie grup terapeutycznych. Piętnastoletni staż pracy w zawodzie psychologa. Doskonała znajomość zagadnień: marketingu, komunikacji interpersonalnej, rynkowej i czynników motywacyjnych. Szkolenia w zakresie mediów. Doświadczony manager. Bożena Artemjew od wielu lat pracuje z kobietami, posiada bogate doświadczenie w konsultacji i terapii pacjentów.

Sebastian Mikulewicz – Adwokat, specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym, gospodarczym. Absolwent Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Pracę magisterską przygotował pod kierunkiem SSN Tadeusza Szymanka z zakresu problematyki ochrony znaków towarowych. Aplikację adwokacką odbył przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Zawód adwokata wykonuje od 2012 roku. W 2019 roku ukończył studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, kierunek: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) z wynikiem bardzo dobrym. W 2019 roku rozpoczął studia Master of Business Administration (MBA) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Członek Rady Nadzorczej Bored Games S.A. z siedzibą w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych korporacjach prawniczych, świadczących usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego gdzie zajmował się m.in. licznymi postępowaniami upadłościowymi, bieżącą obsługą spółek handlowych oraz procesami sądowymi. Współpracował przy debiutach spółek giełdowych na GPW oraz New Connect. Reprezentuje klientów w toku postępowań upadłościowych, gospodarczych oraz cywilnych zarówno po stornie dłużnika, jak i wierzyciela.

Marcin Ostaszewski – Adwokat, doradca restrukturyzacyjny. Specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację adwokacką odbył przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Zawód adwokata wykonuje od 2015 roku. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego (nr lic. 1286). W 2019 roku ukończył studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, kierunek: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) z wynikiem bardzo dobrym. W 2019 roku rozpoczął studia Master of Business Administration (MBA) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Przewodniczący Rady Nadzorczej Bored Games S.A. z siedzibą w Warszawie. Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Członek Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Praktykę zawodową zdobywał w renomowanych kancelariach świadczących usługi prawne z zakresu prawa gospodarczego, upadłościowego oraz cywilnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie transakcji, instrumentów finansowych oraz prawa korporacyjnego. Reprezentował Obligatariuszy w ramach postępowań sądowych oraz w relacjach z administratorem zabezpieczeń. W ramach swojej praktyki świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom w stanie niewypłacalności lub zagrożonych niewypłacalnością w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Doradza również osobom fizycznym z zakresu prawa gospodarczego oraz upadłości konsumenckiej. Reprezentuje klientów w toku postępowań gospodarczych, cywilnych oraz egzekucyjnych zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela. Pełnił ponadto funkcję syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych wobec podmiotów gospodarczych z różnych sektorów oraz w postępowaniach upadłościowych wobec konsumentów, jak również funkcję zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Markus Herha – Studiował Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Freie Universität (Wolny Uniwersytet) w Berlinie, absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie i Finanse, ukończył również studia podyplomowe Zarządzanie Projektami na tejże uczelni. Ponad 25 lat spędził w Niemczech oraz Hiszpanii, gdzie zdobywał zarówno wiedzę jak i doświadczenie zawodowe. Od 14 lat mieszka i pracuje we Wrocławiu. Przez 10 lat pracy w międzynarodowych korporacjach zajmował się procesami finansowymi oraz rachunkowością, obsługą klienta, a także zarządzaniem zasobami ludzkimi; natomiast od 3 lat zajmuje się rozwojem produktów w branży IT. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinach: doradztwo strategiczne oraz doradztwo rozwojowe, współczesne zarządzanie biznesem, finanse i rachunkowość, zarzadzanie zasobami ludzkimi, inteligencja emocjonalna, zwinne zarządzanie projektami.