Od nowa

KONTAKT

Fundacja Walki z Wykluczeniem Finansowym
i Pomocy Dłużnikom „Od nowa”

ul. Słomińskiego 15 lok. 8
Warszawa

tel.: (+48) 22 118 27 87
(+48) 508 687 456